Tag Archives: Phúc Trạch

Bưởi Phúc Trạch ‘đệ nhất danh quả’ của Hà Tĩnh.

Đặc sản bưởi Phúc Trạch Hà Tĩnh

Nếu miền Bắc nổi tiếng với bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng, miền Nam nổi tiếng với bưởi Năm Roi, bưởi da xanh thì miền Trung lại có bưởi Phúc Trạch – đệ nhất danh quả Hà Tĩnh. Nguồn gốc Bưởi Phúc Trạch Bưởi Phúc Trạch được xem là “đệ nhất danh quả” của huyện miền…