Nông sản Kỳ Sơn Lê Vân

Nông sản Kỳ Sơn Lê Vân cung cấp

Nông sản Lê Vân thu mua các loại nông sản từ bà con đồng bào dân tộc thiểu số trồng trên vùng cao thuộc xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Các mặt hàng nông sản huyện cao miền núi Kỳ Sơn sẽ được bán theo mùa

Liên hệ Liên hệ facebook Lê Vân để mua hàng trực tiếp

Gọi điện mua hàng trực tiếp: 083.898.6776