Vựa nông sản Tân Kỳ Vi Hà

Vựa nông sản Tân Kỳ Vi Hà

Chuyên cung cấp các loại nông sản tại vùng miền núi xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ

Cung cấp các nông sản rừng núi như măng, nấm lim, chuối rừng

Gọi điện mua hàng trực tiếp: 0334.629.536
0949.296.316