Gà ác đen Kỳ Sơn – đặc sản Nghệ An

Trang trại cung cấp con giống gà ác đen Kỳ Sơn

Chuyên cung cấp con giống, gà thịt chính hiệu gà ác đen Kỳ Sơn.

Đảm bảo gà thả rông của người Mông chính hiệu

Gọi điện mua hàng trực tiếp: 083.898.6776