Dưa lưới Anh Sơn công nghệ Israel

40.000

Dưa lưới Anh Sơn được trồng trong nhà kính công nghệ Israel của công ty TNHH nông nghiệp xanh Kim Nhan được chứng nhận tiêu chuẩn VIET GAP
Sản phẩm hữu cơ, không tồn dư thuốc BVTV và các hóa chất khác.

Gọi điện mua hàng trực tiếp: 0918.933.919