Tag Archives: Top 5 điểm du lịch tại Anh Sơn

Top 5 điểm du lịch tại Anh Sơn

5 1

Top 5 điểm du lịch tại Anh Sơn Anh Sơn là một vùng đất trung du xứ Nghệ, nơi đây có bề dày truyền thống văn hóa và lịch sử. Ngoài những danh thắng gắn liền với tên đất, tên người như Phiến đá cổ Bản Yên Hòa, Đền thờ Uy Minh Vương Lý Nhật…