Tag Archives: thac 7 tang que phong

Thác 7 tầng điểm đến quá hấp dẫn nơi vùng biên

Thác 7 tầng ở Quế Phong

Thác 7 tầng như ‘một nàng công chúa kiều diễm bị nhốt trong một lâu đài’ tít trong rừng già, không mấy người biết tới. Quế Phong là huyện có đường biên giới dài nhất tỉnh Nghệ An tiếp giáp với nước Lào, nằm ở vị trí ngã 3 giữa tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh…