Tag Archives: Khu di tich kim lien

Tham quan Mộ Bà Hoàng Thị Loan thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Khuôn viên mộ bà Hoàng Thị Loan với nhiều loại hoa

Khu mộ bà Hoàng Thị Loan ở đâu? Khu mộ bà Hoàng Thị Loan –  thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trên lưng chừng dãy núi Đại Huệ thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ngôi mộ tọa lạc trên một vị trí đẹp tuyệt vời, phong cảnh…