Tag Archives: hạt đác kho thịt

Hạt đác rừng Nghệ An đặc sản núi rừng miền Tây Nghệ An

Hạt đác rừng Nghệ An

Hạt đác rừng Nghệ An đặc sản thiên nhiên ban tặng. Nghệ An với diện tích hơn 16.000km2 với 3/4 diện tích là đồi núi, nơi đây không chỉ là kỳ tài đất học mà thiên nhiên còn ban tặng cho Nghệ An nhiều đặc sản rừng má hiếm nơi nào có được Trong số…