Tag Archives: hang Mó Thái Minh

Hang Mó Thái Minh điểm khám phá hấp dẫn mùa hè

Hang Mó bản Thái Minh, xã Tiền Kỳ, huyện Tân Kỳ

Hang Mó kỳ vỹ hấp dẫn hoang sơ nơi giải nhiểt mùa hè Xã Tiên Kỳ huyện Tân Kỳ là vùng đất cổ, nơi vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Tiên Kỳ là nơi phát hiện những chứng tích của người Việt cổ có niên đại cách đây 2300 –…