Tag Archives: Bản Thái Cổ – Mường Đán

Bản Thái Cổ Mường Đán điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

Một góc của bản Thái Cổ - Mường Đán

Bản Thái Cổ  Mường Đán nơi lưu giữ văn hóa bản sắc riêng của đồng bào Thái Tại sao gọi bản Thái Cổ – Mường Đán? “Bản Thái cổ – Mường Đán” là một trong những bản làng người dân tộc thiểu số hiện còn giữ được vẻ đẹp đơn sơ nằm trong vùng lõi…