Tag Archives: truong bon

Truông Bồn – huyền thoại máu và hoa

Truông Bồn - huyền thoại máu và hoa

Truông Bồn những ngày cuối tháng Tư lịch sử, trời xứ Nghệ trong xanh, gió Lào lướt nhẹ, chúng tôi về thăm lại Truông Bồn – nơi lưu giữ bản hùng ca bất tử trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đã từng không ít đến nơi đây, nghe kể lại về một…