Tag Archives: Thôn tân tịnh

Thôn Tân Thịnh xã Bình Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Cây gạo Thôn Tân Thịnh 2

Thôn Tân Thịnh Thôn Tân Thịnh xã Bình Sơn (Xem Bản đồ Google maps), trước đây gọi chung là làng Tân Thịnh được sát nhập từ thôn 1, thôn 2, thôn 3 cũ của xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn Tỉnh Nghệ An. Lịch sử: Thôn Tân Thịnh chủ yếu dân di cư năm 1962…