Tag Archives: Thon Tan Binh

Thôn Tân Bình xã Bình Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Thôn Tân Bình

Thôn Tân Bình xã Bình Sơn Thôn Tân Bình là thôn trung tâm của xã, thôn Tân Bình được sáp nhập từ thôn 10, thôn 11, thôn 12 cũ của xã Bình Sơn Lịch Sử: Thôn Tân Bình có 2 bản đồng bào dân tộc thiểu số gồm Bản Cơi thôn 10 cũ và Đa…