Tag Archives: Thon Long Tien

Thôn Long Tiến xã Bình Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Thôn Long Tiến

Thôn Long Tiến xã Bình Sơn Thôn Long Tiến nằm giáp ranh với 3 xã gồm Hùng Sơn, Thành Sơn và Thọ Sơn của huyện Anh Sơn. Cách QL 7A tầm 10km theo đường liên xã Thành, Bình, Thọ. Tuy nhiên đường đi lại rất khó khăn gian khổ, đi xe hon da cũng mất…