Tag Archives: Quảng trường Hồ Chí Minh

Khám phá quảng trường chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh – Điểm nhấn du lịch Nghệ An

2 6

Quảng trường chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh Quảng trường chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ là một công trình văn hóa lớn mang tầm cỡ quốc gia, được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/2000 và khánh thành vào ngày 18/5/2013 nhân dịp kỷ niệm lần thứ…