Tag Archives: Phượng Hoàn Trung Đô ở đâu?

Phượng Hoàng Trung Đô ở đâu?

6 3

Phượng Hoàng Trung Đô  Vào năm 1788 vua Quang Trung đã hạ chiếu cho xây dựng thành Phượng Hoàng Trung Đô tại vùng Yên Trường, trấn Nghệ An (nay thuộc TP Vinh, Nghệ An). Trước khi ban chiếu chỉ trên, vua Quang Trung đã hội kiến cùng La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp. Với tầm…