Tag Archives: Hang bua

Hang Bua Quỳ Châu kỳ quan nơi đại ngàn xứ Nghệ

Hang Bua kỳ quan thiên nhiên ở miền Tây xứ Nghệ

  Hang Bua kỳ quan thiên nhiên ở miền Tây xứ Nghệ Quỳ Châu nằm trong vùng kinh tế Phủ Quỳ, trung tâm của miền Tây Bắc Nghệ An. Huyện có nhiều thuận lợi để phát triển sản xuất và chế biến nông lâm sản, khai thác khoáng sản và tiềm năng du lịch. Địa…