Tag Archives: du di tích lịch sử ngã ba đồng lộc

Ngã Ba Đồng Lộc

7

Ngã Ba Đồng Lộc Sơ lược ngã 3 Đồng Lộc “Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Hồ Chí Minh (Hà Tĩnh) là tượng đài về ý chí sắt đá và sự hi sinh cao cả của 10 cô gái cũng như của toàn thể lực lượng Thanh niên xung phong trong sự nghiệp chống…