Kỳ Sơn kêu gọi tiêu thụ mận Mường Lống do ảnh hưởng Covid 19

liên hệ qc liên hệ qc

Kỳ Sơn kêu gọi tiêu thụ mận hỗ trợ bà con nông dân Mường Lống

Thời gian vừa qua dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hàng chục tấn nông sản của huyện Kỳ Sơn như mận đang tới vụ thu hoạch, chin rộ nhưng đang bị nghẽn, khó lưu thông vì vướng kiểm dịch Covid-19.

Ngày 07/6/2021 Hội nông dân huyện Kỳ Sơn có văn bản gửi Hội nông dân tỉnh Nghệ An về việc kêu gọi hỗ trợ bao tiêu sản phẩm nông nghiệp của huyện Kỳ Sơn.

Trong văn bản gửi Hội nông dân tỉnh Nghệ An, Hội nông dân huyện Kỳ Sơn cho biết, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến tiêu thụ nông sản của huyện gặp rất nhiều khó khăn.

Điều này ảnh hưởng tới thu nhập, đời sống nông dân đặc biệt là nông dân xã Mường Lống với sản phẩm mận tam hoa (mận tươi).

Kỳ Sơn kêu gọi tiêu thụ mận hỗ trợ bà con nông dân Mường Lống Thời gian vừa qua dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hàng chục tấn nông sản của huyện Kỳ Sơn như mận đang tới vụ thu hoạch, chin rộ nhưng đang bị nghẽn, khó lưu thông vì vướng kiểm dịch Covid-19. Trong văn bản gửi Hội nông dân tỉnh Nghệ An, Hội nông dân huyện Kỳ Sơn cho biết, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến tiêu thụ nông sản của huyện gặp rất nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng tới thu nhập, đời sống nông dân đặc biệt là nông dân xã Mường Lống với sản phẩm mận tam hoa (mận tươi). Hội nông dân Kỳ Sơn kêu gọi đề nghị hỗ trợ thu mua mần Kỳ Sơn Hội nông dân huyện Kỳ Sơn đề nghị hội nông dân tỉnh Nghệ An, hội nông dân các thị xã, huyện và thành phố thu mua sản phẩm mận tươi hỗ trợ bà con nông dân. Cụ thể hội nông dân huyện Kỳ Sơn đề nghị thu mua mận tươi Kỳ Sơn với giá ưu đãi 12.000đ/kg. Đơn vị đầu mối thu mua: HTX nông nghiệp và du lịch cộng đồng xã Mường Lống. Mường Lống là xã vùng cao của huyện miền núi Kỳ Sơn, nông dân nơi đây chủ yếu sản xuất nương rẫy. Mận Kỳ Sơn là đặc sản của huyện Kỳ Sơn được trồng chủ yếu ở xã Mường Lống nơi có điều kiện thiên nhiên ưu đãi như một “tiểu Sapa”. Mọi thu nhập của bà con Mường Lống đều trông chờ vào mùa mận chín. Năm nay, do dịch bệnh Covid 19 phức tạp ảnh hưởng đến tiêu thụ mận, thu nhập của bà con đang bị ảnh hưởng. Qua đây Xứ Nghệ Today kính đề nghị bà con nông dân chung tay hỗ trợ chung tay chia sẻ khó khan với nhân dân Mường Lống với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”./. Các số điện thoại đầu mối thu mua mận Kỳ Sơn. •Ông Lầu Bá Tu: điện thoại 0969.343.702 • Ông Vừ Tổng Pó: điện thoại 0957.336.709 • Ông Hờ Bá Khù: điện thoại 0889.049.381 CT HND xã Mường Lống • Bà Lô Thị Hoài: điện thoại 0917.820.239
Văn bản của hội Nông dân Kỳ Sơn gửi Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tiêu thụ mận Kỳ Sơn

Hội nông dân Kỳ Sơn kêu gọi đề nghị hỗ trợ thu mua mận Mường Lống

Hội nông dân huyện Kỳ Sơn đề nghị hội nông dân tỉnh Nghệ An, hội nông dân các thị xã, huyện và thành phố thu mua sản phẩm mận tươi hỗ trợ bà con nông dân.

Cụ thể hội nông dân huyện Kỳ Sơn đề nghị thu mua mận tươi (Mận Kỳ Sơn) với giá ưu đãi 12.000đ/kg.

Đơn vị đầu mối thu mua: HTX nông nghiệp và du lịch cộng đồng xã Mường Lống.

Mường Lống là xã vùng cao của huyện miền núi Kỳ Sơn, nông dân nơi đây chủ yếu sản xuất nương rẫy.

Mận Mường Lống là đặc sản của huyện Kỳ Sơn được trồng chủ yếu ở xã Mường Lống nơi có điều kiện thiên nhiên ưu đãi như một “tiểu Sapa”.

Mọi thu nhập của bà con Mường Lống đều trông chờ vào mùa mận chín.

Năm nay, do dịch bệnh Covid 19 phức tạp ảnh hưởng đến tiêu thụ mận, thu nhập của bà con đang bị ảnh hưởng.

Qua đây Xứ Nghệ Today kính đề nghị bà con nông dân chung tay hỗ trợ chung tay chia sẻ khó khan với nhân dân Mường Lống với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”./.

Đặc sản Mận Kỳ Sơn do hội nông dân huyện Kỳ Sơn kêu gọi
Mận Mường Lống đặc sản của huyện Kỳ Sơn luôn tươi, ngon, giòn, ngọt

Các số điện thoại đầu mối thu mua, tiệu thụ mận Mường Lống.

  • Ông Lầu Bá Tu: điện thoại 0969.343.702
  • Ông Vừ Tổng Pó: điện thoại 0957.336.709
  • Ông Hờ Bá Khù: điện thoại 0889.049.381 CT HND xã Mường Lống
  • Bà Lô Thị Hoài: điện thoại 0917.820.239

Hãy like và chia sẻ Fanpage Xứ Nghệ Today để cập nhật thêm nhiều tin tức mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.