Hỏi đápNghệ An mình đã ai nhận được tiền hỗ trợ của tỉnh chưa ạ
Nguyễn Kim hỏi 9 tháng trước
liên hệ qc liên hệ qc

Nghệ An mình đã ai nhận được tiền hỗ trợ của tỉnh chưa ạ.
Tỉnh mình đã có chương trình hỗ trợ cho lao động tự do chưa ạ

2 Answers
Hoàng Anh Nhân viên trả lời 9 tháng trước
liên hệ qc liên hệ qc

Nghệ An đã có rồi nhé theo quyết định 22/2021 của UBND tỉnh

Hoàng Anh Nhân viên trả lời 9 tháng trước