DWQA QuestionsNghệ An mình đã ai nhận được tiền hỗ trợ của tỉnh chưa ạ
Nguyễn Kim hỏi 3 tháng trước

Nghệ An mình đã ai nhận được tiền hỗ trợ của tỉnh chưa ạ.
Tỉnh mình đã có chương trình hỗ trợ cho lao động tự do chưa ạ

2 Answers
Hoàng Anh Nhân viên trả lời 3 tháng trước

Nghệ An đã có rồi nhé theo quyết định 22/2021 của UBND tỉnh